Facebook
Twitter
Zaterdag 2021-11-27
Corona Covid-19-virus - update 27/11/2021

 

Bericht 27/11/2021 - Huidige regels voor de sport (bron website Sport Vlaanderen)

Update 26 november 2021
Hieronder geven we een kort overzicht van de voornaamste coronamaatregelen voor de sportsector vanaf 27 november op basis van de beslissingen door het Overleg Comité van 26 november 2021, gevat in het koninklijk besluit van 26 (tbc) november 2021. We volgen de verdere federale communicatie en richtlijnen nauw op en sturen bij indien nodig.
 
Situatie vanaf 27 november
Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. Er gelden wel enkele controlerende maatregelen voor publiek en met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. We sommen ze hier voor je op.

Maatregelen met betrekking tot het dragen van een mondmaker

 • Van zodra je een sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen vanaf 10 jaar.
 • Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers, ....
 • Over het algemeen geldt de mondmaskerplicht van het moment je de sportinfrastructuur betreedt, behalve:
 • Indien dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv. tijdens het sporten, als actieve scheidsrechter, onder de douche)
 • Om iets te eten of te drinken.
 • Het mondmasker is ook verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is.

Bericht 25/11/2021
 
Enkele sportdiensten hebben reeds met de voorzitter contact opgenomen om te melden dat zij dezelfde leidraad zullen blijven gebruiken, die in de zomerperiode werd beslist, inzake de interpretatie over enerzijds de begrippen café & sportinfrastructuur en anderzijds sport & spel.
 
Raadpleeg dus best de sportdienst van uw gemeente of stad om de te volgen regels te vernemen.
 

Bericht Sport Vlaanderen 24/11/2021
 

In vroegere protocollen sport en corona was de regeling vaak als volgt:

 • Indien in een zaal met horeca-activiteit:
  • De horeca-regels primeren
  • Er moet CST-controle gebeuren om toegang te krijgen tot de horecagelegenheid
  • De cafésporters zijn ‘bewegende’ klanten en moeten dus een mondmasker dragen tijdens het sporten
  • Het mondmasker kan enkel tijdelijk worden afgezet om iets te eten of te drinken
 • Indien in een volledig afgescheiden zaal/sportlokaal waar geen horeca-activiteit doorgaat:
  • De sportregels zijn van toepassing
  • CST-controle kan niet verplicht worden voor de deelnemers (want niet voorzien in het Vlaams decreet inzake cst)
  • Het dragen van een mondmasker is niet verplicht tijdens het sporten zelf, indien men niet actief sport, draagt men wel verplicht een mondmasker
  • Indien het dragen van het mondmasker mogelijks is tijdens de activiteit, wordt dit ook sterk aanbevolen

Volledig afgescheiden betekent wel in een volledig aparte zaal, dus niet afgescheiden door een tussenwand (maar wel nog steeds hetzelfde volume).

Op dit ogenblik lijkt het of men vanuit federaal het tweede bolletje in vraag stelt. We hebben echter de vraag gesteld aan het nationaal crisiscentrum of deze interpretatie nog steeds kan aangehouden worden. Van zodra ik hierover uitsluitsel krijg, hou ik je verder op de hoogte.


Bericht 18/11/2021
 
Een speler, die voor een gewestelijk tornooi van Antwerpen is ingeschreven, en die door Corona Covid-19 in een ziekenhuis is opgenomen of die in quarantaine moet blijven, dient het inschrijvingsgeld niet te betalen op voorwaarde dat hij/zij binnen de 5 werkdagen een bewijs bezorgt aan het algemeen secretariaat. Dit gebeurt het best door een mail te sturen naar info@vsf-snooker.be
 

 
Het overlegcomité van 26/10/2021 heeft beslist dat bezoekers van een horecazaak, dus ook de snookerspelers, een geldig Covid Safe Ticket (CST, of de zogenaamde coronapas) dienen voor te leggen vanaf maandag 1/11/2021.

Een CST is een bewijs van vaccinatie, immuniteit of een recente negatieve coronatest.
Bij gebruik van het CST vervalt de mondmaskerplicht.

Je krijgt een geldig Covid Safe Ticket in een van de volgende situaties:

 • je bent in het bezit van een vaccinatiecertificaat: je bent meer dan 2 weken volledig ingeënt;
 • je hebt een herstelcertificaat van minder dan 6 maanden;
 • je hebt een PCR-test laten afnemen, met een negatief resultaat: geldigheid = dag van de test plus 2 dagen;
 • je hebt een snelle antigeentest laten afnemen door medisch geschoold personeel, met een negatief resultaat: geldigheid = dag van test plus 1 dag.

Er is ook beslist dat HORECA-uitbaters vanaf maandag 1 november het CST moeten controleren en dat zij personen, die geen CST hebben, de toegang tot de zaak dienen te weigeren.

Een speler zonder CST zal door deze beslissing tot tegenbericht niet meer kunnen aantreden. Indien geen vervanger wordt gevonden zal de FF-regel en het reglement administratieve bestraffingen worden toegepast.

Voor wat betreft het protocol van Sport Vlaanderen zijn er geen wijzigingen.

UITTREKSEL WEBSITE SPORT VLAANDEREN
Huidige regels voor de sport

Update 29 oktober 2021 – Hieronder geven we een kort overzicht van de voornaamste coronamaatregelen voor de sportsector vanaf 1 november op basis van de beslissingen door het Overleg Comité van 26 oktober 2021, gevat in het federaal ministerieel besluit van 28 oktober 2021. We volgen de verdere federale communicatie en richtlijnen nauw op en sturen bij indien nodig.

Situatie vanaf 1 november
Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden.

Maatregelen met betrekking tot het dragen van een mondmaker (vanaf 29 oktober!)

 • Van zodra je een indoor sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen vanaf 13 jaar.
 • Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers (behalve in de douche).
 • Je mag het mondmasker tijdelijk afzetten om iets te eten of te drinken.
 • Trainers houden het mondmasker op als ze geen veilige afstand kunnen bewaren. In andere gevallen wordt het sterk aanbevolen.
 • Ook wisselspelers dragen tijdens de wedstrijden een mondmasker op de bank als ze geen voldoende afstand kunnen bewaren. In andere gevallen wordt het sterk aanbevolen.
 • Tijdens het sporten moet je geen mondmasker dragen
 • Het mondmasker is niet verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is, met uitzondering van het personeel van fitnesscentra en van inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten uitgeoefend worden


Alle richtlijnen van VSF blijven van toepassing.
 
Hopende op ieders begrip en medewerking.

Welkom op de website van de Vlaamse SnookerFederatie vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
Vlaamse SnookerFederatie VZW
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@vsf-snooker.be
© 2012-2021 Vlaamse SnookerFederatie VZW | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions